Norsk språkråd  Navn på stater. Nasjonalitetsnevninger
Navn på stater. Nasjonalitetsnevninger
Forfattar:  Norsk språkråd

Oslo 1979. Norsk språkråd. 8vo. 48 s. Lite, stifta hefte med raudt og blått omslag. Pent. Liste utgitt av de nordiske språknemdene. Bokmål.
#Språk