Peer Gynt  Teaterframsyning. Rolleliste
Teaterframsyning. Rolleliste
Forfattar:  Peer Gynt

[Gausdal] Utan år. 8vo. 15 s. Kvitt ryggstifta hefte. I god stand. Annonsar. Framført på Gausdaldialekt. Nynorsk.
#Skode