Historisk Tidsskrift  Særtrykk. Nytt fra Historisk Videnskab
Særtrykk. Nytt fra Historisk Videnskab
Forfattar:  Historisk Tidsskrift

Danmark u. å. 8vo. Fra side 735 til og med s. 761. Lyst hefte utan ryggskrift. Helsing på framsida. Pent. Bidrag av bla. a.: Bjørn Kornerup, Harald Jørgensen, C. O. Bøggild-Andersen, Gunnar Olsen. Dansk.
#N