Norsk Juridisk Tidsskrift  Lov og Rett. Særtrykk årgang 1988. Treholt i pressen.
Lov og Rett. Særtrykk årgang 1988. Treholt i pressen.
Forfattar:  Norsk Juridisk Tidsskrift

Oslo 1988. Universitetsforlaget. 8vo. Fra og med side 585 til og med side 608. Lyseblått sidestifta hefte. Helsing på framsida. Elles i god stand. Bokmål.
#Jus