Johansen, Karin Gullerud  Guds lys og mannens mørke. Realisme og symbolikk i Sigrid Undsets roman Olav Audunssøn
Guds lys og mannens mørke. Realisme og symbolikk i Sigrid Undsets roman Olav Audunssøn
Forfattar:  Johansen, Karin Gullerud

Oslo 1982. Aschehoug. 8vo. 111 s. Hefta. Kvit rygg med grå tittel. Forlagsstempel på smusstittelbladet. Pen. Bokmål.
#Forf.sk