Urstad, Olav  Namdalsmålet. Ord og ordbøyningar i målføret i øvre Namdalen
Namdalsmålet. Ord og ordbøyningar i målføret i øvre Namdalen
Forfattar:  Urstad, Olav

Namsos u.å. Nordtrønderen og Namdalen. 8vo. 16 s. Stifta. Gulna rundt kantane. Elles pen. Nynorsk.
#Språk