Vilhelmsen, Vilhelm (red.)  Bud og hilsen. Organ for Den Norske Sjømannsmisjonen. Nr. 11-12. 1954
Bud og hilsen. Organ for Den Norske Sjømannsmisjonen. Nr. 11-12. 1954
Forfattar:  Vilhelmsen, Vilhelm (red.)

324-385 s Liten oktav. Illustrert. Bokmål.
#Sjøfart