Hatch, Alden  Prins Bernhard av Nederland
Prins Bernhard av Nederland
Forfattar:  Hatch, Alden

280 s. Blått shirtbd. Oktav. Illustrert. Bokmål.
#Royalisme