Landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelbrukere. Behandlings -, rehabiliterings -, og omsorgstiltak. Nidar-rapport nr. 1/1998
Landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelbrukere. Behandlings -, rehabiliterings -, og omsorgstiltak. Nidar-rapport nr. 1/1998

50 s. Hefta. folio. Utg. av Rusmiddeldirektoratet. Bokmål.
#Helse