Statistikk vedrørende behandlings -, rehabiliterings -, og omsorgstiltak for rusmiddel - misbrukere i Norge. Nidar-rapport nr. 2/1998
Statistikk vedrørende behandlings -, rehabiliterings -, og omsorgstiltak for rusmiddel - misbrukere i Norge. Nidar-rapport nr. 2/1998

25 s. Hefta. Folio. Utg. av Rusmiddeldirektoratet. Bokmål.
#Helse