Året er langt og måli er mange. Programhefte Ivar Aasen-året 1996. Hefte nr. 4
Året er langt og måli er mange. Programhefte Ivar Aasen-året 1996. Hefte nr. 4

Oslo 1996. 8vo. 43 pag. s. Omsl. Ill. av Finn Graff. Stifta, grått og raudt omslag. Nynorsk.
#Språk