Norges Grunnlov
Norges Grunnlov

Utgitt ifølge Stortinges beslutning av 8. april 1921. Privat, raudt halvsjirting-bind. Mange notatar og understrekingar. I god stand. Bokmål.
#Jus