Elling, Christian  Frederik VIII's Palæ paa Amalienborg
Frederik VIII's Palæ paa Amalienborg
Forfattar:  Elling, Christian

København 1951. Det Berlingske Bogtrykkeri. 4to. 73 s. + XXVII plansjer. Pen, gjennomillustrert bok. Dansk.
#Arkitektur