ORD OM ORD 10  Årsskrift for leksikongrafi 2004
Årsskrift for leksikongrafi 2004
Forfattar:  ORD OM ORD 10

Oslo 2004. Universitetet i Oslo. Seksjon for leksikografi og målføregransking. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. A5-hefte. 104 (+2) s. Originalt grønt, typografisk omslag. Pen. Nynorsk.
#Språk