Johansen, Jahn Otto  Rapport fra Sovjet
Rapport fra Sovjet
Forfattar:  Johansen, Jahn Otto

Oslo u.å. Aschehoug. 8vo. 134 s. Hefta. Prod. feil: perforering i bakre omslag. Ubetydeleg som leseeksemplar. Bokmål.
#Verda