Kaste, Olav  I skuggen av Tåråfjell. Dikt
I skuggen av Tåråfjell. Dikt
Forfattar:  Kaste, Olav

Oslo 1955. Gyldendal Norsk Forlag. 8vo. 105 (+ 1 + 49 s. Hefta, lyst omslag med svart ryggtittel. Namnetrekk med kulepenn på omslaget framme, elles i god stand. Nynorsk.
#Lyrikk