Hartvedt, Gunnar Hagen (red.)  Hordaland og Bergen. Bygd og by i Norge
Hordaland og Bergen. Bygd og by i Norge
Forfattar:  Hartvedt, Gunnar Hagen (red.)

Oslo. Gyldendal. Samanstifta ark frå side 395 til og med side 408. Helsing frå forfattaren: Til X med ynskje om godt nytt år 1977. frå X. Om dialektar/språk. Nynorsk.
#Periodika