(Takvam, Mariei)  DT Marie Takvam 24. september 1998
DT Marie Takvam 24. september 1998
Forfattar:  (Takvam, Mariei)

Oslo 1998. Dag og Tid AS. Falsa tabloidavis. 24 s. Fin. Diktaravis om Takvam. Framsideportrett teikna av Steffen Kverneland. Nynorsk.
#Forf.skap