(Nesse, Åse-Marie)  DT Åse-Marie Nesse 9 september 1999
DT Åse-Marie Nesse 9 september 1999
Forfattar:  (Nesse, Åse-Marie)

Oslo 1999. Dag og Tid AS. Falsa tabloidavis. 24 s. Fin. Diktaravis om Nesse. Framsideportrett teikna av Steffen Kverneland. Nynorsk.
#Forf.skap