Sande, Jakob  Jakob Sande. Vedlegg til Dag og Tid 11. september 2004
Jakob Sande. Vedlegg til Dag og Tid 11. september 2004
Forfattar:  Sande, Jakob

Oslo 2004. Dag og Tid AS. Falsa tabloidavis. 24 s. Lysingar. Som ny. Diktaravis om Jacob Sande. Artiklar av m.a. Kjetil A. Brottveit, Eva Aalberg Undheim, Ove Eide, Olaug Nilssen, Espen Stueland, Johannes Gjerdåker, Solveig Brandal, Jon Anders Hovland, Karl H. Ystanes. Nynorsk.
#Forfattarskap