Valdre  Tidsskrift for Valdres Historielag. Festskrift Knut Hermundstad 70 år
Tidsskrift for Valdres Historielag. Festskrift Knut Hermundstad 70 år
Forfattar:  Valdre

O.o. 92 s. Nynorsk.
#Folkeminne