Sunnhordland Folkehøgskule  Skuleplan
Skuleplan
Forfattar:  Sunnhordland Folkehøgskule

Halsnøy u.å. Sunnhordland folkehøgskule. 8vo. Upaginert. Ein del foto. Stifta. Pen. Stensil om ny årsline 1976 ligg ved. Nynorsk.
#Ped