Munk, Kaj (Grieg, Harald, Francis Bull, Erik Stub)  Taler ved Foreningen Nordens minnemøte i Universitetets aula 4. januar 1946
Taler ved Foreningen Nordens minnemøte i Universitetets aula 4. januar 1946
Forfattar:  Munk, Kaj (Grieg, Harald, Francis Bull, Erik Stub)

Oslo 1946. Foreningen Norden. 8vo. 46 s. Trådhefta. Lys noko slitt rygg med svart skrift. Eigarmerke på forsatsbladet. Pent brukt. Foreningen Nordens Skrifter nr. 2. Bokmål.
#Forf.sk