Kierkegaard, Poul og Kjeld Winding  Nordens historie I-II. 11./10. udg
Nordens historie I-II. 11./10. udg
Forfattar:  Kierkegaard, Poul og Kjeld Winding

København 1968/69. H. Hagerup. 8vo. 301+192 s. Mange ill. Originalbind. Grøn+gul sjirtingrygg m. kvit/grøn tekst. Pene. Dansk.
#Norsk/nordisk