Den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer  Systematisk del og alfabetisk indeks
Systematisk del og alfabetisk indeks
Forfattar:  Den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer

Oslo 1996. Elanders Forlag. Liten 8vo. 1582 s. Grøn plastinnbinding. Gul skrift i ryggen. Pen. Norsk utgave.10. revisjon. Bokmål.
#Med