Lektyr. Jul 1955  Red.: John Wallin
Red.: John Wallin
Forfattar:  Lektyr. Jul 1955

Stockholm 1955. Saxon & Lindström. 4to. 31 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg. Noko slitasje. M.a.: Julen till mötes i Nordlandet, av Helge Ingstad. Jaktpolisen, av Rudolf Hammar. Svensk.
#Jul