Brantzeg, Nils (red.)  Christmas greetings from Norway
Christmas greetings from Norway
Forfattar:  Brantzeg, Nils (red.)

Oslo u.å. International Publications. 4to. 56 s. Illustrert. Omslag av Gunnar Bratlie. Norsk og engelsk parallelltekst. Liten tapebit i ryggen, elles i god stand. Tekstar av: Fritjof Nansen, Arthur Omre, Halldis Moren Vesaas, Gunvor Hofmo, Hilmar Stigum, Sigbjørn Marius Hølmebakk, W. Werwnskiold, Thorleif Schelderup. Reproduksjonar av norsk grafikk; Sigurd Winge og Espolin Johnson.
#Jul