Tunsberg vårt bispedømme. 22. årg  Julen 1971
Julen 1971
Forfattar:  Tunsberg vårt bispedømme. 22. årg

Tønsberg 1971. Tunsberg bispedømmeråd. 4to. 33 s. . Mange bilete. Stifta med originalt omslag. Svart rygg. Helsing. I god stand. Av innhaldet: I dag på apostolisk vis av Dagfinn Hauge. Ungdomsting på Strandheim. Nye kirkebygg.
#Jul