Bultarnas Jul 1924  Utg. av Växsjö Seminaristers Kamratförening
Utg. av Växsjö Seminaristers Kamratförening
Forfattar:  Bultarnas Jul 1924

Växsjö 1924. 4to. 24 s. Mange ill. Stifta med originalt omslag. Lys rygg. I generelt god stand. M.a.: Theobaldus Johansson. Herrens vägar. Pristävlan.
#Jul