Vintersol  Redaktør P. Hurlen
Redaktør P. Hurlen
Forfattar:  Vintersol

U.stad. U.år. 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Svak slitasje. Av innhaldet: Den Sterkeste av Ellen Hernæs. Mot forløysinga. Dikt av Magnus Buflod. Artikkel om Edin Holme av Andreas Borch Sandsdalen. Dei hadde kvar sin gut av Bjarne Slapgard. Ein del bilete.
#Jul