Ljan  Kirke 50 år 1932 - 1982
Kirke 50 år 1932 - 1982
Forfattar:  Ljan

Oslo 1982. Ljan menighet. 8vo. 113 (+ 7) s. Illustrert med foto og faksimilar. Omslagsteikning av Kaare Espolin Jonson. Originalt lyst kartonsjebind med svart ryggtittel. I god stand. Bokmål.
#Oslo