Skulerud, Olai  Om namnet Fjon
Om namnet Fjon
Forfattar:  Skulerud, Olai

Stord 1949. Serprent or Frå Fjon til Fusa. 8vo. Stifta hefte. 10 (+2 blanke) s. Nokre rettingar, tilføyingar og understrekingar utført av dei to professorane. I god stand. I plastlomme. Dedikasjon til Dr. Ingeborg Hoff frå forfattaren (Professor Olai Skulerud). Nynorsk.
#Hordaland