Hegstad, Sveinulf  Tromsø bysamfunn - sosial lagdeling, boliger og boforhold 1900 - 1920
Tromsø bysamfunn - sosial lagdeling, boliger og boforhold 1900 - 1920
Forfattar:  Hegstad, Sveinulf

Tromsø 1993. Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø. 4to. Rikt illustrert. 188 s. Limfrest. Svart rygg utan skrift. Limband med nummer nedst på ryggen. Pen. Hovedfagsoppgave. Bokmål.
#Troms