Fløistad, Guttorm  Examen Philosphicum. Filosofihistorie og vitenskapshistorie. Disposisjoner for besvarelse av veiledningsoppgavene
Forfattar:  Fløistad, Guttorm

55 s. Hefta. Notat i teksten og namnetrekk på tittelsida. Prislapp på framsida. Elles fin. Bokmål.
#Skule