Hylen, Hans  Prolog til Garborg-festen i Stavanger Bondeungdomslag
Prolog til Garborg-festen i Stavanger Bondeungdomslag
Forfattar:  Hylen, Hans

4 s. Gult, bretta ark. Nynorsk.
#Biografi