Fortegnelse over barnebøker premiert av Kirke- og undervisningsdepartementet 1948-1969 
Forfattar:  Fortegnelse over barnebøker premiert av Kirke- og undervisningsdepartementet 1948-1969

Åtte stifta og samanbretta A-4 sider. Skrivemaskinskrift. (I plastlomme). Bokmål.
#Litteratur