Nytt om namn. Nr. 25, 1997  Meldingsblad for Norsk namnelag. Redaktørar: Gulbrand Alhaug, Peter Hallaråker, Botolv Helleland og Lars S. Vikør
Meldingsblad for Norsk namnelag. Redaktørar: Gulbrand Alhaug, Peter Hallaråker, Botolv Helleland  og Lars S. Vikør
Forfattar:  Nytt om namn. Nr. 25, 1997

Oslo 1997. 8vo. 48 s. Stifta med originalt omslag. Blå rygg. Pen. Utgitt av Seksjon for namnegransking, UiO. Innhald m.a.: "Undersøking av offisielle vegnamn og gatenamn i Møre og Romsdal". "Øynamn i Ryfylke". Begge målformer.
#Periodika