Nytt om namn. Nr. 26, 1997  Meldingsblad for Norsk namnelag. Redaktørar: Botolv Helleland m.fl
Forfattar:  Nytt om namn. Nr. 26, 1997

Oslo 1997. 8vo. 52 s. Stifta med originalt omslag. Blå rygg. Pen. Utgitt av Seksjon for namnegransking, UiO. Innhald m.a.: "Diana-boom". "Storm som fornavn på gutt". Begge målformer.
#Periodika