Politikken. Hefte 1 - 1970  Uavhengig kommunistisk tidsskrift. Utgis og skrives av Gunnar Lund. Startår 1933
Uavhengig kommunistisk tidsskrift. Utgis og skrives av Gunnar Lund. Startår 1933
Forfattar:  Politikken. Hefte 1 - 1970

Oslo 1981. Trykk: R. Bryde. 8vo. 16 s. Stifta m. originalt oransje omslag. Bretta. Av innh.: Folkets farligste fiender. Bernadotteskolen. Kua's sexualproblemer. Bokmål.
#Periodika