Politikken. Hefte 1 - 1969  Uavhengig kommunistisk tidsskrift. Utgis og skrives av Gunnar Lund. Startår 1933
Uavhengig kommunistisk tidsskrift. Utgis og skrives av Gunnar Lund. Startår 1933
Forfattar:  Politikken. Hefte 1 - 1969

Oslo 1969. Trykk: R. Bryde. 8vo. 16 s. Stifta m. originalt oransje omslag. Noko solbleika. Av innh.: Marxisme og menneskerett. Matpolitikk. Professor Nikolaus Gjersvik. Bokmål.
#Periodika