Grimnes, Ole Kristian  Oscarsborg Festning 9. april 1940
Oscarsborg Festning 9. april 1940
Forfattar:  Grimnes, Ole Kristian

Oslo 1978. Forsvarets Krigshistoriske avdeling. A5. 24 s. Rikt illustrert med foto og kart. Stifta hefte. Blått omslag. Pent. Oscarsborgs Festningas eldre historie av oberst G. I. Wikkoch. Bokmål.
#Andre