Nordeide, Søren  Lått og lærar. Av professor Søren Nordeide
Lått og lærar. Av professor Søren Nordeide
Forfattar:  Nordeide, Søren

Oslo 1938. Særprent av Pedagogisk Tidskrift, hefte 7. 8vo. Stifta hefte med gult typografisk omslag. I god stand. Om Holberg. Signert : Beste helsing S. N. Nynorsk.
#Særtrykk