Lid, Olav  Knut Robberstad 70 år
Knut Robberstad 70 år
Forfattar:  Lid, Olav

Oslo [1969]. Universitetsforlaget. 8vo. 6 s. Tverrstifta kvitt omslag med raud rygg. Pent. Omslagstittel: "Med lov skal lans byggjast! Heidersskrift til Knut Robberstad. Dedikasjon: "Heidershelsing til Olav Midttun og frue med ynskje og god jol og godt nyttår frå Ragnhild og Olav Lid". Nynorsk.
#Særtrykk