LexicoNordica 9  Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk Språkråd
Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk Språkråd
Forfattar:  LexicoNordica 9

Oslo 2002. LexicoNordica og forfatterne. 8vo. 314 s. Hefta. Blå rygg med svart skrift. Som ny.
#Språk