Avisspråk  Målbruken i 12 dagblad på Vestlandet. Ei oppmæling av innhaldet i blada i ein halv månad. Utarbeidd og utgjeve av Hardanger Ungdomslag
Målbruken i 12 dagblad på Vestlandet. Ei oppmæling av innhaldet i blada i ein halv månad. Utarbeidd og utgjeve av Hardanger Ungdomslag
Forfattar:  Avisspråk

Originalt, typografisk omslag. 12 s.
#Språk