Nere, Julius K  Fattigdom og frigjering. Artiklar og talar. Utval og innleiing av Tore Linné Eriksen
Fattigdom og frigjering. Artiklar og talar. Utval og innleiing av Tore Linné Eriksen
Forfattar:  Nere, Julius K

Originalt omslag. 195 s.
#Essay