Trøndelag. I serien Bygd og by i Norge. Red. Gerd Søraa  «Fram i dagen , Trøndelagen» Notrsk reising i Trøndelagen
«Fram i dagen , Trøndelagen» Notrsk reising i Trøndelagen
Forfattar:  Trøndelag. I serien Bygd og by i Norge. Red. Gerd Søraa

Originalt omslag. 18 s.
#Målsak