Kaste, Olav  I otta
I otta
Forfattar:  Kaste, Olav

Originalt omslag. Omslag: Johnny Halvorsen.
#Lyrikk