Elvestad, Sven  Fra jernvognens århundre. Artikler, epistler, portretter 1911-33. Utval og innleiing ved André Bjerke
Fra jernvognens århundre. Artikler, epistler, portretter 1911-33. Utval og innleiing ved André Bjerke
Forfattar:  Elvestad, Sven

Hefta m/originalt omslag. 167 s.
#Essay