Abercrombie,N., Hill, S., Turner, B.S  The Penguin Dictionary of Sociologi
The Penguin Dictionary of Sociologi
Forfattar:  Abercrombie,N., Hill, S., Turner, B.S

267 s. Hefta. Prislapp. Bruksspor. Engelsk.
#Sosiologi